مشخصات فردی

مشخصات فردی
نام :   نام خانوادگی :  
نام پدر : تاریخ تولد :   / /
محل صدور : شماره شناسنامه :
جنسیت : وضعیت تاهل :
کد ملی :
خدمت سربازی :
عکس : حداکثر اندازه فایل 50 کیلوبایت

(*) فیلدهای ستاره دار الزامی هستند.

اطلاعات تماس


اطلاعات تماس
تلفن همراه :
شماره تلفن ضروری :
نام استان:
نام شهرستان:
آدرس : پست الکترونیکی :

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام دانشگاه سال شروع سال پایان معدل

تسلط به زبان خارجی


زبان خارجی :
خواندن نوشتن ادراک مکالمه

دوره های تخصصی و فنی

دوره‌های گذرانيده شده (دوره‌های تخصصی و فنی)
عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :

آشنایی با نرم افزارهای عمومی

آشنائی با نرم‌افزارهای عمومی کامپيوتری
نام نرم افزار : میزان تسلط :
نام نرم افزار : میزان تسلط :
نام نرم افزار : میزان تسلط :

زمینه فعالیت

زمینه فعالیت
شغل مورد درخواست :

سوابق شغلی

سوابق شغلی
نام سازمان سمت سال شروع سال پایان حقوق دریافتی علت ترک کار